| O VÝUCE

Výuka probíhá v

TJ Sokol Podolí Praha, Podolská 90/5, Praha 4 a nově v KC Zahrada, Malenická 2, Praha 11 – Chodov 

_________________________

Baletní škola Attitudeballet je především pro zájemce z oblasti Prahy 4 a blízkého okolí. Ředitelka školy MgA. Sylva Drábková dbá o skvělou péči žákům a organizaci školního roku.

Máte-li zájem navštěvovat kurzy baletu, neváhejte se na nás obrátit. S Vašimi dotazy Vám rádi pomůžeme.

Baletní škola Attitudeballet je určena zájemcům o vzdělání v baletu. Nabízené lekce jsou pro děti předškolního a školního věku, mládeži, zájemcům o studia tance při přípravě na přijímací zkoušky a soutěže. Škola si klade za hlavní cíl tradiční styl výuky baletu uplatňující individuální přístup k žákům.

Našimi cíli jsou: radost z pohybu, rozvíjení kreativních dovedností, získaná sebedůvěra ze zvládnutých úkolů, odvaha vystoupit před publikem, týmová spolupráce, odpovědnost za vlastní výkon, pozitivní vztah k umění.

Z vlastních zkušeností doporučujeme žákům navštěvovat kurzy 2x-3x v týdnu. Jedná se o běžnou efektivní metodu, při které se děti rychleji rozvíjejí. Toto nám umožňuje zaměřit se nejen na baletní umění, ale také na taneční gymnastiku, rytmiku, moderní tanec, současný tanec, český lidový tanec i tance cizích národů. Nejlepší žáci se účastní mezinárodních baletních soutěží jako např.: Ašský střevíček, Pardubická arabeska a další.

Organizace školního roku:

Výuka začíná 19. září 2016.

V prvních měsících se věnujeme především rozvoji baletní techniky. Tedy probíráme všechna potřebná cvičení, protažení, seznámení se s prostředím, baletní terminologií, atd. Dle schopností žáků je možné zařadit veřejné ukázkové lekce.

V listopadu začíná nácvik na pololetní představení.

V polovině ledna se koná první představení na jevišti Ústřední městské knihovny na Mariánském náměstí, Praha 1 – Staroměstská. Vystupují všichni žáci, včetně těch nejmladších.

V únoru a březnu se opět věnujeme především rozvoji baletní techniky. Probíhají veřejné ukázkové lekce.

Od dubna se věnujeme přípravě nového představení.

V polovině června se koná závěrečné představení na jevišti Ústřední městské knihovny na Mariánském náměstí, Praha 1 – Staroměstská za účasti všech žáků.

Školné se hradí pololetně.

Splatnost: I. pololetí do 25. září 2016, II. pololetí do 30. ledna 2017. Školné je možné uhradit na celý školní rok, což preferujeme.

Prázdniny jsou dle rozpisu MŠMT a výuka se v této době nekoná.

Organizace hodiny: Běžná výuka je organizována do několika částí. Zahřátí, kombinace tanečních prvků na zemi, u tyče, na volnosti, skoky a taneční variace. V pokročilejší třídě se rovněž věnujeme tanci na špičkách v závislosti na fyzických a psychických dovednostech dětí. (Z anatomického hlediska od cca. 9 let věku). Výběr tanečních variací závisí na schopnostech dětí. Všechna cvičení budou směrována k rozvíjení tanečnosti, vlastnímu objevování pohybů a emocionálnímu spontánnímu projevu.

Milí rodiče dětí od 4 let. V našem rozvrhu najdete také lekci, kterou mohou Vaše děti navštěvovat. Délka hodiny je 45 minut jednou v týdnu. Výuka probíhá pomocí pravidelných cvičení, improvizací, her, příběhů, pohádek, říkanek a jiných aktivních pomůcek tak, aby děti neztratili zájem a radost z nových dovedností.

Důležité je zmínit jeden z bodů interní vyhlášky školy, že všechny lekce probíhají bez přítomnosti rodičů. O Vaše děti bude postaráno plně kvalifikovaným pedagogem – MgA. Sylvou Drábkovou.

Individuální lekce. Po domluvě je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání. Pro další informace nás prosím kontaktujte.

Jako ojedinělou možnost nabízíme speciální konzultační hodiny pro individuální přípravu k přijímacím zkouškám na Taneční konzervatoř (pro děti od 9 a 14 let), eventuálně příprava pro talentové zkoušky na HAMU – katedru tance.

Směřování výuky:

  • Cílem je upozornit občany na novou baletní školu v dosahu jejich domova.
  • Vytvořit stabilní základnu žáků, kteří budou schopni prezentovat školu na tanečních soutěžích.
  • Vytvořit krátké představení, které bude možné uvádět při společenských akcích a slavnostních příležitostech, nebo také mimo školu, např.: v domovech důchodců, mateřských školách, apod.
  • Postupně navyšovat počty žáků v ročnících, pokračovat v produkci dětských představení, rozšířit výuku o moderní a lidový tanec, balet pro dospělé, připravovat zájemce na přijímací zkoušky na taneční konzervatoř nebo na HAMU.
  • Účastnit se na mimopražských i zahraničních tanečních soutěžích.
  • Uspořit získané finanční prostředky na potřebné pomůcky, vybavení, kostýmy, nahrávky, mezinárodní pedagogickou spolupráci.