| PEDAGOGOVÉ

MgA. Sylva Drábková (1981)

Po studiích na Taneční konzervatoři hl.m. Prahy ve třídě s pedagogickým vedením Anety Voleské, Pavla Ždichynce, Jaroslava Slavického a Zdeny Němcové absolvovala v roli Kamenů v baletu Spící krasavice v Národním divadle. Poté byla přijata do angažmá baletu Národního divadla v Praze. Výběr z rolí např.: Veverka v baletu Dítě a kouzla v choreografii Jiřího Kyliána, Dohazovačka v baletu Marná opatrnost v choregrafii Alicie Alonso, The River v choreografii Alvina Ayleyho, Who Cares od Georgie Balanchina, Grand Pas z baletu Raymonda v choreografii Jurie Grigoroviche a další balety – Giselle, Šípková Růženka, Louskáček, Romeo a Julie, Isadora Duncan, Malý pan Friedeman.

Současně s působením v Národním divadle začala studovat na Hudební akademii múzických umění v Praze. V období magisterských studií získala studijní stáž na Theatre Academy of Finland, Helsinky. Zde studovala Somatic Work of Body, Dance Pedagogy, Jazz Dance, Anatomy of Movement. Rovněž měla možnost účastnit se všech baletních tréninků s baletním souborem Finnish Opera Helsinky. Základy fyzioterapie a metodu Pilates studovala pod vedením Jarmo Ahonena. Svá magisterská studia zakončila diplomovou prací „Předmět umělecké výchovy ve výuce scénické praxe klasického tance“ pod vedením Doc. Marileny Halászové.

Poté získala místo na taneční konzervatoři Duncan Centre v Praze. Vyučovala zde klasickou taneční techniku. Rovněž se podílela na provozu Divadla Duncan Centre a produkčně se podílela na průběhu mezinárodní choreografické soutěže Ceny Jarmily Jeřábkové.

K pedagogickým zkušenostem patří také taneční kroužek Piškotky v kulturním středisku Průhon, kurzy baletu v Domě dětí a mládeže Prahy 6. Spolupráce s Montesorri mateřskou školkou Vrbičky.

Je jednou ze zakladatelek a současnou ředitelkou baletní školy Attitudeballet. Nyní se věnuje vlastním představám o baletním vzdělání nejen pro mladé talenty.

Tančila v zahraničí např.: Slovensko, Německo, Itálie, Španělsko, Francie, Finsko, Libanon.

Další vzdělání: Metoda Rolfing u Marini Blandini (IT), Toby Bennett Cecchetti Method (GB), Mestre Eletricista – Capoira (IT), Taneční výchova malých dětí pod vedením Anky Sedláčkové (SK), Kandinski et la Danse, Sofie Billy (FR).

Andrea Šamonilová Dis.

Narodila se v Praze. Při studiu na Taneční konzervatoři v Praze v letech 2004-2012 byla
součásti tanečních projektů a vystupovala v Pražských a regionalních divadlech. V roce 2011
se umístila na 6.místě v Mezinarodní taneční soutěži v Barceloně. Po ukončení studii
zakončené v roce 2012 absolutoriem byla přijata na prestižní taneční školu Peridance
Capezio Center v New Yorku.
Během dvouletého studia čerpala nové zkušenosti v contemporary a choreografie, kde měla
možnost spolupracovat s předními světovými umělci.
Channels – choreografie Robert Battle, Depth on the Surface – choreografie Jesse Zaritt
Running Away – choreografie Michele Oliva, The Nucraker – choreografie Igal Perry
Rite of Spring – choreografie Enzo Celli, Eye of the Storm – choreografie Igal Perry
Po ukončení studia v roce 2014 navázala spolupráci s několika tanečními company a
projektů a vystupovala například v Ailey Citigroup Theater, Salvator Capezio Theater, City
Center studio, El Museo Del Barrio Theater, Gelsey Kirkland Artscenter, Symphony space,
The Secret Theater.
Dance Cat-Alyst – dance company Dance me on and on choreografie Jaime Shannon.
Hutchinson collective – dance company Breathe Me, Late in the evening choreografie
Shelly Hutchinson. The Next Stage Project – dance company In side out, Enity Identity,
Can I trust you with my story choreografie Jana Hicks & Marijke Eliasberg.
I KADA Dance company Opening show choreografie by Mee Jung. Azul Dance
Theater- dance company Born Within, Japanese Poetry and Myth choreografie Yuki
Hasegawa. BalaSole Dance Company, Maybe one day, solo choreografie Andrea
Samonilova.
V roce 2014-2015 pracovala jako produkční pro taneční company pro společnost Anabella
Lenzu/Dance Drama. A současně pracovala jako taneční pedagog v Peridance Capezio
Center. V roce 2016 absolovala lektorský kurz Antigravity yoga u Pana Christophera
Harrisona.
Rovněž v roce 2016 vystupovala se svou choreografií – Maybe one day v divadle Belcampo
dance v Amsterdamu.
Další taneční zkušenosti během roku 2009-2016. Gaga Master class Danielle Agami, Yin
Yue Dance/ Yin Yue, Sidra Bell New York/ Sidra Bell, Contemporary rep Thierry Verger,
Contemporary rep Enzo Celli, Contemporary rep Charlotta Ofverholm Broadway dance
center – contemporary with Billy Bell, Ida Saki, Pro Art Company- choreografie Felix
Dumeril.

Nyní spolupracuje s baletní školou Attitudeballet a provozuje jógové studio : https://www.studioanyo.cz/

Spolupracovali s námi:

Iva Zahradníková Dipl.um. (1982)

Za podpory svých rodičů se seznámila s tanečním uměním v podobě lidových a společenských tanců, což ji později přimělo věnovat se tanci profesionálně.

V letech 1994-2001 vystudovala 1. Soukromou taneční konzervatoř v Praze. Jejími pedagogy byli například J.Tázlarová, J.Tázlarová ml., Nelly Danko, Ján Nemec, Zdena Nemcová, Ivo Fiala, Jurij Slypych a Zuzana Štarková. V roce 1997 reprezentovala školu na soutěžní přehlídce tanečního umění České a Slovenské republiky a roku 2001 na mezinárodní taneční soutěži ve Vídni.

Po skončení studií nastoupila jako sólistka do Pražského komorního baletu Pavla Šmoka. Po přičlenění tohoto souboru pod Státní Operu Praha dál pokračovala v sólové kariéře a tančila role jak z programu Pražského komorního baletu (Šest tanců – choreografie Jiří Kilián; Slovanské dvojzpěvy, Hirošima, Don Juan, Tance podle Brahmse – choreografie Libor Vaculík; Sonáta, Šibeničky – choreografie Petr Zuska; či v choreografiích Pavla Šmoka Svatba, Holoubek, Stabat, Z mého života, Sinfonietta, Golem, Pohádka o chytré Aničce a zakletém princi, Po zarostlém chodníčku), tak z nového repertoáru baletního souboru Státní Opery Praha (hlavní role Margarity v baletu Dáma s kaméliemi, Hermie ve Snu noci svatojánské, Charlotta ve Fantomovi Opery vše v choreografii Libora Vaculíka; Zlá sestra v Popelce, choreografie Pavel Šmok a Pavel Ďumbala; Bathildu, přítelkyně Gisele, družky Myrty v baletu Gisele, choreografie Hana Vláčilová; Cikánka v Donu Quijotovi, choreografie Jaroslav Slavický; Pas de trois a Španělský tanec v Labutím jezeře, choreografie Hana Vláčilová a Pavel Ďumbala).

Po celou dobu své kariéry měla šanci spolupracovat s nejlepšími světovými choreografy a baletními pedagogy věnujícími se jak odkazu klasického romantického baletu, tak moderního tance.

V současné době je stále exponovanou sólistkou, která je soustavně atakována nabídkami na spolupráci se soubory věnujícími se klasickému baletu i současnému tanci.

Václav Zahradník Dipl.um (1978)

 

 

Vyrůstal v muzikantské rodině: jeho otec byl veřejnosti dobře známým skladatelem a dirigentem. Na Konzervatoři v Teplicích studoval klavír a dirigování. Po absolutoriu nastoupil do pražského Národního divadla jako korepetitor baletního souboru. Po sedmi sezónách přešel do baletního souboru Státní Opery Praha, kde nyní zastává funkci šéfkorepetitora a dirigenta. Mezi největší úspěchy patří dirigování baletu Labutí jezero Petra Iliče Čajkovského (choreografie: Hana Vláčilová a Pavel Ďumbala),  premiéra baletu Don Quijote Ludwiga Minuse (choreografie: Jaroslav Slavický) a balet Giselle Adolpha Charlese Adama (choreografie: Hana Vláčilová) v hlavních rolích se sólisty English National Ballet Darjou Klimentovou a Radimem Muntagirovem.

S vlastní tvorbou začal velmi brzy. První veřejná premiéra jeho skladby se konala v rámci představení Národního divadla ve Stavovském divadle. Smyčcový kvartet č.1 Rubato. Zde rovněž začala spolupráce s Heroldovým kvartetem. Pro toto těleso zkomponoval pět opusů: vedle tří kvartetů vznikl rovněž klavírní kvintet a Svita ve starém stylu, která byla napsána pro účely španělského turné Heroldova komorního orchestru (po vřelém přijetí španělskými posluchači i recenzenty byla tato Svita natočena a vysílána Českým rozhlasem). Je rovněž autorem několika dalších skladeb drobných forem (např.: Variace na českou lidovou píseň pro housle a klavír, klavírní drobnosti, písně).

Věnuje se také aranžmá. V roce 2007 spolupracovat s českou rockovou legendou, kapelou Arakain: k jejím písním přidal symfonický orchestr jako rovnocenný protipól k původnímu rockovému zvuku. Při koncertním provedení v pražském Edenu zastával také pozici dirigenta. Záznam z této ojedinělé akce byl vydán na CD/ DVD a stal se jedním z nejúspěšnějších českých titulů roku 2007.